top of page

Privacyverklaring (AVG)

Persoonlijke gegevens

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie (gegevens) die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


U heeft als betrokkene het recht om een verzoek in te dienen om gegevens welke over u worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren, te laten wissen of te minimaliseren. Een verzoek daartoe richt u aan FG@beemstererfgoedmarathon.nl.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het bijhouden van het adressenbestand voor geïnteresseerden in de Beemster Erfgoed Marathon en/of voor het bijhouden van het adressenbestand van de benodigde vrijwilligers tijdens de Beemster Erfgoed Marathon. Wij sturen u als relatie periodiek een nieuwsbrief met wetenswaardigheden over de Beemster Erfgoed Marathon en overige activiteiten welke georganiseerd worden door de Stichting Beemstermasters. Uw gegevens leggen wij vast in ons geïnteresseerden- en/of vrijwilligersbeheerssysteem om hetgeen hiervoor staat beschreven te kunnen uitvoeren. Wij zullen uw gegevens, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, nooit voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden.


Opslag van uw gegevens

Zolang u interesse heeft in de Beemster Erfgoed Marathon en/of als vrijwilliger actief bent, bewaren wij zorgvuldig uw gegevens. Wanneer dit niet meer het geval is, kunt u ons daarvan op de hoogte stellen en zullen wij uw persoonsgegevens uit ons beheersysteem verwijderen.

Social media

Tijdens het evenement gemaakte foto’s en/ of video's, worden gepubliceerd op de website en social media. Wij maken gebruik van het beeldmateriaal om via website of social media een impressie te geven van ons evenement. Het is mogelijk dat op beeldmateriaal naast deelnemers ook vrijwilligers en toeschouwers staan. Het bestuur van de Beemster Erfgoed Marathon zal het beeldmateriaal alleen gebruiken ten behoeve van het evenement.


Inzage en correctie persoonsgegevens
Wij proberen te allen tijde uw gegevens correct te registreren. Door technische omstandigheden en andere omstandigheden kunnen onjuistheden in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. U heeft als betrokkene het recht om een verzoek in te dienen om de gegevens welke over u worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren, te laten wissen of te minimaliseren. Een verzoek daartoe kan gericht worden aan FG@beemstererfgoedmarathon.nl. Conform de AVG zullen wij het verzoek in behandeling nemen.


Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor, echter conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, deze privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan te passen.


Heeft u vragen of een klacht?

Wij doen er alles aan om de privacy van betrokkenen te borgen en de persoonsgegevens die wij verzamelen rechtmatig te verwerken en goed te beschermen. Mocht u hier toch vragen over hebben of  over onze privacyverklaring in het algemeen, dan kunt u een e-mail sturen naar FG@beemstererfgoedmarathon.nl.


Identiteit van de verwerker

Stichting Beemstermasters

Purmerenderweg 199

1461 DJ  Zuidoostbeemster

KvK 37162084

20220508-DSC_1716
IMG_4220
Deutzenhofje IMG_1060
20220508-DSC_2216
20220508-DSC_1987
Deutzenhofje IMG_0141
Volgerweg IMG_1221
IMG_3763

Samen Sportief Smullen!

bottom of page